แบ็คอัพเซอร์วิส

ก่อนที่คุณจะพบกับสถานะการณ์ที่หน้าเศร้านี้

คุณไม่ต้องการออกจากข้อมูลสำคัญในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, ภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่แน่นอน!

"บริการสำรองข้อมูล" โดย ฟิวเจอร์ สปิริท ไทยแลนด์ คือ "สะดวกและง่าย"
เก็บรักษาข้อมูลในระบบของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

เก็บรวม Directory ที่กำหนดจากเซิร์ฟเวอร์ของ IP Address ที่ได้รับการระบุมาให้เห็นด้วยแบ็คอัพเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัทเรา ปริมาณที่จัดหาให้มาตรฐานเท่ากับ 20GByte หากไม่เกิน 20GByte จะสามารถเซ็ทเวลาและรุ่นที่ขอมาให้สอดคล้องกับปริมาณ Directory ที่ทางลูกค้าระบุมาให้ได้ สำหรับการเก็บรักษาปริมาณที่เกินกว่า 20GByte กรุณาขอคำปรึกษาจากทางบริษัทเรา

ข้อควรระวัง
เซิร์ฟเวอร์และข้อมูลที่เป็นเป้าหมายในการเก็บรักษาอยู่ในสภาพที่มี เช่น Global IP Address ฯลฯ อยู่ จึงจำเป็นต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึง IP Address จากทางบริษัทเราก่อน

"บริการสำรองข้อมูล" โดย ฟิวเจอร์ สปิริท ไทยแลนด์ คือ "ปลอดภัย"

ลูกค้าสามารถขอรับข้อมูลได้

การสำรองข้อมูลทั้งหมดภายในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา สามารถดาวน์โหลดได้ทุกที่ทุกเวลา

  • ■ กรุณาติดต่อขอข้อมูลที่ลูกค้าต้องการยังบริษัทเรา ในการระบุข้อมูลขอให้ทำการระบุด้วยวันและเวลา *ขอให้ทำการตรวจสอบตัวลูกค้า เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย
  • ■ วิธีการขอรับ ทางบริษัทเราจะออก One time password ผ่านทาง WebDAV ให้กับลูกค้า
  • ■ ขอให้ทางลูกค้ากรุณาเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับอย่างรัดกุม
【 ปริมาณในการแบ็คอัพ 】 Backup service
【 ปริมาณในการแบ็คอัพ 】 20GB〜  *กรณีที่เกินกว่านี้กรุณาขอคำปรึกษากับทางบริษัท
【 ราคาจำหน่าย 】 ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น : ไม่มี
【 ค่าใช้จ่ายรายเดือน 】 14,000THB
【 ระยะเวลาในการให้บริการ 】 12 เดือน *นำเสนอเป็นสัญญารายปี *ชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายปี สำหรับรอบในการชำระอื่นๆ กรุณาขอคำปรึกษากับทางบริษัท

ฟังก์ชั่นที่ให้แก่ทางลูกค้า ระบบการทำงานโดยสังเขป สเปค (สมมุติว่าไม่มีการจัดหาแผงควบคุม)
เซ็ทเป้าหมายการแบ็คอัพ ・เซ็ทเป้าหมายในการแบ็คอัพด้วยหน่วยเป็นโฟลเดอร์ ・เซ็ทขณะที่มีการยื่นขอด้วย Hearing Sheet
・แบ็คอัพนอกเหนือจากโฟลเดอร์ที่กำหนดทั้งหมด
・รับการเปลี่ยนแปลงทางเมล์
รอบการแบ็คอัพ ・เซ็ทจำนวนการแบ็คอัพใน 1 วันด้วยเวลา
ตัวอย่าง : เช่น ทำการแบ็คอัพเวลา 06.00 เป็นต้น
・โดยพื้นฐาน 1 วัน 1 ครั้ง (กรณีที่เพิ่มให้ขอคำปรึกษาในแต่ละครั้ง)
・เซ็ทเวลาขณะที่มีการยื่นขอด้วย Hearing Sheet
・รับการเปลี่ยนแปลงทางเมล์
จำนวนรุ่นแบ็คอัพ เซ็ทว่าเหลือการแบ็คอัพรุ่นใด
ตัวอย่าง : หากเป็นการแบ็คอัพประจำวันให้เซ็ทไว้ที่ 1 รุ่น
・สูงสุดจนถึงปริมาณที่ทำการแบ็คอัพ
・เซ็ทจำนวนรุ่นด้วย Hearing Sheet
・รับการเปลี่ยนแปลงทางเมล์
ดาวน์โหลด ส่งคืนข้อมูลที่แบ็คอัพแล้วไปยังลูกค้า ・ใช้ เช่น WEBDAV ฯลฯ และออก One time password ในแต่ละครั้ง ให้ทำการดาวน์โหลดในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด
วิธีการสมัคร

กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจาก (เว็บไซต์) หรือขอรับจากพนักงานของเรา

กรุณาส่งเอกสารโดยวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณ